W naszym warsztacie pracuje i opiekuje się nami kadra z odpowiednimi kwalifikacjami. Wśród nich jest:
- 11 osób z wykształceniem wyższym w tym zawodowym (w tym pedagog i psycholog na pół etatu),
- 3 osoby z wykształceniem policealnym,
- 3 osoby z wykształceniem średnim,
- 2 osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

 

Pani Marta - nasza szefowa

 

Pani Ania - księgowa

 

Pani Maria - pracownik socjalny

 

Pani Basia - pedagog

 

 

Pani Ania - muzykoterapeutka

 

Pani Halina - pielęgniarka

 

Pan Edek - kierowca

 

Pani Ewa - rehabilitantka

 

Pan Wojciech - instruktor
w warsztacie poligraficznym

 

Pani Justyna - instruktor
w warsztacie plastycznym

 

Pani Ania - instruktor
w warsztacie gospodarczym

 

Pani Iwona - instruktor
w warsztacie terapii mowy

 

Pani Ala - instruktor
w warsztacie krawieckim

 

Pani Zosia - instruktor
w warsztacie teatralno-muzycznym

 

Pan Marek - instruktor
w warsztacie stolarskim

 

Pani Danka - instruktor
w warsztacie gastronomicznym

 

Pani Michalina - instruktor
w warsztacie haftu i tkactwa

 

Pani Sylwia - instruktor
w warsztacie Edukacji
i umiejętności społecznych