Warsztat Edukacji i umiejętności społecznych
Terapeutą jest Pani Sylwia Jankowska, Celem warsztatu edukacji i umiejętności jest wyrabianie w uczestnikach zaradności osobistej i samodzielnego wykonywania ról społecznych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Zajęcia edukacyjne i umiejętności w zakresie wiedzy ogólnej. Obejmują ćwiczenia pisania, czytania i liczenia, korzystania z zmechanizowanego sprzętu (telefon, odkurzacz, pralka, żelazko), a także naukę i przygotowanie prostego posiłku. Podopieczni mają możliwość poznania zasad zachowania na poczcie oraz innych instytucji społecznych takich jak: komunikacja miejska, straż pożarna, pogotowie i policja. Uczestnicy kształtują równocześnie poprawne zachowanie się w placówce WTZ i poza nią.


Warsztat stolarski

Warsztatem o podobnym profilu pracy jest warsztat stolarski, w którym terapeutą jest Pan Marek Galczewski. Uczestnicy obrabiają pod jego okiem kawałki drewna, szlifują je i heblują. Uczą się wbijać gwoździe, przykręcać śruby i wkręty, posługiwać się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi. Rozwija to ich zdolności manualne. Zapoznają się także z podstawowymi czynnościami technologicznymi, uczą się świadomego i planowanego działania oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu. Wykonują proste wypalanki w drewnie, półki, ramki do obrazów, różne formy kwiatów z drewna, pudełka i drobne przedmioty gospodarstwa domowego.

Warsztat komputerowo-poligraficzny
Terapeutą w tym warsztacie jest Pan Marcin Chrzanowski. W pracowni komputerowej, do dyspozycji uczestników, jest pięć stanowisk komputerowych z drukarkami i skanerem. Praca odbywa się na gotowych programach, co ułatwia realizację ustalonych wcześniej planów. Uczestnicy również pracują w Internecie oraz tworzą stronę o naszym warsztacie. Podopieczni piszą również artykuły do gazetki warsztatowej "To i owo o Warsztacie Terapii Zajęciowej", która jest dodatkiem do lokalnej gazety. Dużym zainteresowaniem cieszą się gry komputerowe. Rozwijają one spostrzegawczość, wyobraźnię i zmuszają do myślenia a obsługa klawiatury i myszki jest wspaniałym ćwiczeniem manualnym.

Warsztat gospodarczy
Terapeutą w tym warsztacie jest Pani Kinga Wacławska. W ciągu roku zmienia się tu rodzaj i charakter wykonywanych czynności. Jest to związane ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i przyrodniczymi. Wiosną i latem uczestnicy zajmują się uprawą warzywnika. Praca ta daje możliwość wykazania się i ćwiczenia sprawności fizycznej podczas posługiwania się grabiami, szpadlem, motyką. Uczestnicy dbają również o drzewa, trawniki i kwiaty rosnące wokół budynku warsztatu.
W pomieszczeniu warsztatu gospodarczego znajdują się akwaria z rybami i żółwiami, klatki z ptakami oraz ze zwierzętami takimi jak: chomiki, świnki morskie, króliki. Podopieczni chętnie opiekują się zwierzętami, karmią je, dbają o czystość klatek. Dzięki temu uczą się porządku, samodzielności i odpowiedzialności za podjęte działania.

Warsztat krawiecki
Opiekunem w tym warsztacie jest Pani Alicja Homa. Pracownia umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia, żelazkiem. Uczestnicy poznają także tajniki szycia ręcznego, kroju, podszywania i skracania odzieży. Uczą się podstawowych ściegów i przyszywania guzików. Szyją fartuchy ochronne dla kolegów z warsztatu stolarskiego, fartuszki kuchenne, poduszki, maskotki a także rekwizyty i stroje do przedstawień dla kółka teatralnego.

Warsztat haftu i tkactwa
Instruktorem jest tu Pani Michalina Olkiewicz. Dziewczęta w warsztacie haftu i tkactwa zajmują się haftowaniem, robótkami na drutach i szydełkowaniem. Wykonują także aplikacje tzn. wzory naszywane na tło, do ozdabiania poduszek, makatek i obrusów. Uczą się jak planować i rozmieścić rysunek na płótnie, dobrać odpowiednie kolory nici i rodzaj ściegu. Na krosnach tworzą piękne gobeliny i makramy. Wszelkie robótki są doskonałym ćwiczeniem rąk. Rozwijają zdolności manualne uczestników, precyzję ruchów, uwagę oraz orientację w przestrzeni.

Warsztat gastronomiczny
Terapeutą w tym warsztacie jest Pani Danuta Chojnicka. Zajęcia kulinarne prowadzone są w dużej kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Przygotowywane są tam posiłki dla wszystkich podopiecznych warsztatu. W czasie zajęć uczestnicy poznają sposoby przyrządzania prostych potraw, zup, sałatek, deserów, ciast. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców a także zasady zdrowego żywienia.
W związku z tradycjami obchodzenia świąt np. Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy itp. Zajęcia w warsztacie kulinarnym maja nieco odświętny charakter. Wówczas przygotowywane są potrawy charakterystyczne dla danych świąt, dekoruje się stoły i prowadzi rozmowy na temat tradycji i obrzędów kultywowanych w rodzinach uczestników i w naszym kraju.
Zajęcia te uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej, uczą wykonywania pracy zespołowej.

Warsztat teatralno-muzyczny
Instruktorem w warsztacie jest Pani Zofia Kanclerz. Środkiem oddziaływania terapeutycznego jest tu muzyka (muzykoterapia). Muzyka pobudza wyobraźnię i wpływa korzystnie na kojarzenie. Ma zdolność wzbudzania emocji, zaspokaja potrzebę ekspresji emocji i zabawy. Pobudza potrzeby estetyczne i poznawcze. Działa na procesy fizjologiczne- na funkcje wegetatywne i motoryczne. Muzyka w sposób dynamiczny zmienia słuchacza, przekazuje napięcie, pobudza do działania, do skupienia uwagi, skłania do wzruszeń. Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych. Tańczą, śpiewają, wystukują rytm znanych piosenek na prostych instrumentach muzycznych takich jak: trójkąt, bębenek, tamburyno, grzechotka, cymbały.
Przy warsztacie teatralno-muzycznym działa kółko teatralne. Grupę tę tworzą osoby z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego. Swoje umiejętności, osiągnięcia aktorskie i przygotowane przedstawienia prezentują przed rodzicami, opiekunami, osobami zaprzyjaźnionymi podczas okolicznościowych spotkań i zabaw. Zdobywane przez "aktorów" umiejętności wymagają jednak ciągłej pracy, poświęcenia, samozaparcia. Najważniejsze jest jednak dla nich to, że osiągnęli swój wyznaczony cel. Dowodem tego są liczne brawa po przedstawieniach a przede wszystkim akceptacja tych, którzy zazwyczaj umieją robić wszystko lepiej niż oni.

Warsztat plastyczny
Opiekunem jest tu Pani Justyna Jakielaszek. Zajęcia w warsztacie plastycznym dają uczestnikom możliwość wyrażenia tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Zajęcia te są zazwyczaj powiązane z tematyką całodziennej pracy, z treściami środowiska społeczno-przyrodniczego. Niekiedy mają charakter swobodnej ekspresji, która daje możliwość wyobraźni pozwalając na własną inwencję twórczą. Uczestnicy korzystają z różnorodnych materiałów, narzędzi i pomocy np.: płótna, papieru, modeliny, bibuły. Wykorzystują różnorodne techniki od szkicowania poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, klejenie do lepienia z gliny, masy solnej i papierowej oraz zdobnictwo. W ramach zajęć wykonują biżuterię z modeliny, figurki i kompozycje z masy solnej, ozdoby, stroiki świąteczne, kompozycje z suszonych kwiatów, malują obrazy a także tworzą je z resztek tkanin, skóry, gałązek, szyszek.
Zajęcia w tym warsztacie mają na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczestnika, usprawnianie manualne, ćwiczenia koordynacji oka i ręki, ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi.

Terapia mowy
Warsztatem, gdzie prowadzona jest zarówno rewalidacja grupowa jak i indywidualna jest opiekuje się Pani Iwona Lisewska. Prowadzone są tam ćwiczenia logopedyczne. Polegają one na kształtowaniu poprawnej mowy, mowy spontanicznej, użytkowej, rozwoju pojęć i słownictwa, likwidacji istniejących wad wymowy, nauce poprawnej artykulacji. Zajęcia te obejmują różnorodne i ciekawe formy uwzględniające czynnik rekreacyjny, odprężający i mobilizujący do dalszych wysiłków. Terapeuta dobiera odpowiednie metody porozumiewania się z uczestnikami, kierując się przede wszystkim ich możliwościami psychofizycznymi. Stosowane są ćwiczenia oddechowe i oddechowo-głosowe, ćwiczenia słuchowe oraz ćwiczenia usprawniające język, żuchwę i wargi.

Zajęcia w poszczególnych warsztatach kształtują u uczestników umiejętność harmonijnego współżycia w grupie. Pozwalają nawiązać przyjaźnie, uczą podporządkowania osobom znaczącym. Uczą także samodzielności i dokładności. Przyczyniają się do rozwoju pracowitości i własnej twórczości. Odzwierciedla się to również w zachowaniu dyscypliny pracy i przestrzeganiu regulaminu warsztatu.

Sala rehabilitacji ruchowej
Uczestnicy WTZ biorą również udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej, które pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Zajęcia te prowadzi Pani Ewa Czorny. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania ruchowego, opracowany przez rehabilitanta, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju organizmu, rozwój sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych. Do dyspozycji uczestników w sali rehabilitacyjnej są rowery treningowe, steper, materace, drabinki, atlas, stół terapeutyczny do ćwiczeń manualnych, stół do tenisa stołowego, rotory. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu (przykurcze, ograniczenia ruchomości) ćwiczą na podwieszkach w uniwersalnym gabinecie usprawniania leczniczego (UGUL).