"My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr.
Niesprawną ręką zrywać dmuchawce.
I z krótszą nogą poznawać świat.
Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo.
Niepełnosprawni
i chcą i MOGĄ: odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca - czujesz? - gorące!
Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć
w przedsionku!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

 

Wąbrzeskie Stowarzyszenie powstało w 1995r. Głównymi celami Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom specjalnej troski zrzeszonym i niezrzeszonym w Stowarzyszeniu oraz ich rodzicom dla polepszenia ich warunków bytowych, podnoszenia poziomu kultury i oświaty oraz włączenia ich do czynnego życia społecznego. Od tego czasu prowadzimy rehabilitację dzieci z MPD, zespołem Downa i innymi upośledzeniami. Swoim działaniem obejmujemy miasto oraz przyległe gminy należące do powiatu wąbrzeskiego.
W 1996r. Stowarzyszenie dzięki środkom uzyskanym z PFRON zakupiło samochód, co pozwalało na dowożenie dzieci na rehabilitację z całego powiatu wąbrzeskiego. Oprócz rehabilitacji Stowarzyszenie prowadzi zajęcia świetlicowe. Organizujemy naszym podopiecznym wakacje, ogniska, wycieczki, różne okolicznościowe spotkania.

Nasi podopieczni biorą udział w olimpiadach dla niepełnosprawnych. W 1998r. zrodził się pomysł utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. W maju 1998r Stowarzyszenie otrzymało od ówczesnych władz samorządowych pomieszczenia z przeznaczeniem na warsztat, w 1999r podpisano umowę z PFRON na zorganizowanie i działalność warsztatu i tak w lutym 2000r roku WTZ rozpoczęło swoją działalność obejmując swoją opieką 50 osób niepełnosprawnych. W połowie 2000r. Stowarzyszenie podpisało również umowę z PFRON na realizację zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.Następnie w 2001r podpisano porozumienie na pięcioletnie realizowanie zadań w ramach Programu Partner dzięki, któremu wypracowało system rehabilitacji dla dzieci od urodzenia do 16 roku życia. Aktualnie zadanie nosi nazwę „Nasz Mały Świat”. W ramach zadania prowadzone są następujące formy rehabilitacji: zajęcia terapeutyczne w tym logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia. Zadanie zapewnia rehabilitację średnio dla około 30 dzieci niepełnosprawnych.

Utworzono Centrum Informacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. W 2006r Stowarzyszenie w ramach Programu Ograniczania Skutków Niepełnosprawności uruchomiło Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Na realizację projektu Stowarzyszenie ma podpisane porozumienie z PFRON do 2009r. Wymagany udział własny Stowarzyszenie uzyskało z Gmin Powiatu Wąbrzeskiego.


W 2007r. Stowarzyszenie uruchomiło Zakład Aktywności Zawodowej kręgielnia "Mango". Środki na utworzenie uzyskano z PFRON poprzez Urząd Marszałkowski natomiast budynek Stowarzyszenie otrzymało od Urzędu Miasta Wąbrzeźno w nieodpłatne użyczenie.
Stowarzyszenie realizuje również projekty o charakterze sportowo – rekreacyjno – integracyjno – kulturalnym takie jak: "Radosny Plusk", „Strzał w dziesiątkę” projekt "Tak mało trzeba nam - warsztaty psychologiczne dla rodziców", jednodniowy wyjazd do "Fundacji Pięknego Świata w Skłudzewie", wyjazd do "hostelu na Fali w Sopocie", projekt „Zimowo – wiosenne spotkania z kulturą i sztuką – my też potrafimy” Głównymi źródłami finansowania działalności Stowarzyszenia są:
- PFRON,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- osoby fizyczne,
- firmy prywatne
- darowizny w ramach 1 %