Informacje i szkolenia  !! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA !!

18.11.2015r. SZKOLENIE!

W dniu 18.11.2015r. W Wąbrzeskim Domu Kultury, Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski organizuje szkolenie pn. „Zdrowe żywienie w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Szkolenie finansowane jest ze środków PFRON.

05.11.2014r. SZKOLENIE!

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zaprasza 5 listopada na szkolenie pn. „ Od samodzielności do aktywności zawodowej – partnerstwo międzysektorowe". Jest ono skierowane do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, pracowników pomocy społecznej i pedagogów. Prosimy o potwierdzenie przybycia z podaniem liczby osób do dnia 29.10.2014r. pod nr. tel. 56 – 687- 17 - 02.

20.11.2013r. SZKOLENIE!

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski oraz Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje w Wąbrzeskim Domu Kultury w dniu 20.11.2013r.(środa) szkolenie n.t.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych – uzależnienia, przemoc”, które zorganizowane jest dla służb związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną oraz pedagogów i psychologów szkolnych a także rodziców.

04.12.2013r. SZKOLENIE!

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski organizuje szkolenie 4 grudnia dla rodziców i opiekunów, którego tematem będzie „Ta trudna decyzja – poczucie winy związane z umieszczeniem niepełnosprawnego członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej”.

07.12.2013r. SZKOLENIE!

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski organizuje szkolenie 7 grudnia dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie, którego tematem będzie „Rozwiązywanie problemów wychowawczych techniką kontraktów”.

SZKOLENIE!

Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski zaprasza do udziału w dwudniowych szkoleniach warsztatowych.

I szkolenie 08-09.12.2012

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowychSzkolenie ma na celu dostarczenie rzetelnej wiedzy dotyczącej źródeł stresu wypalenia zawodowego, sposobów dokonywania autorefleksji i autodiagnozy oraz zapoznanie z technikami i metodami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Miejsce szkolenia Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 18.

II szkolenie 13-14.12.2012

Praca terapeutyczna z osobami z zaburzeniami psychicznymiCelem szkolenia jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników pracujących z osobami niepełnosprawnymi, pozwalających na opracowanie skutecznych metod pracy wobec zachowań seksualnych podopiecznych. Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe, ul. Wolności 44, Wąbrzeźno.

!! INFORMACJE !!

PRZENOSIMY WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego zmieniła swoją siedzibę z pływalni miejskiej do budynku w którym mieści się Warsztat Terapii Zajęciowej na ulicy Matejki 18.

ROCZNICA

Przygotowujemy się do obchodów 13 - nastej rocznicy powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Będą występy uczestników i wielki tort.

„ Polska pomoc rozwojowa 2013 ”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs pn. „ Polska pomoc rozwojowa 2013 ” dla organizacji pozarządowych. Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski po raz drugi, znalazło się w grupie organizacji pozarządowych, które będą realizowały ten program.

09.12.2013r.

Po raz kolejny otrzymaliśmy zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na XIV Wystawę Rękodzieła Artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia „My też potrafimy”, która odbędzie się 9 grudnia.

9.12.2012r

9 grudnia 2012r podopieczni WTZ Wąbrzeźno Anna Mrowiec i Łukasz Celmer zaśpiewają na Charytatywnym Koncercie Kolęd dla Olka Pesty z Wąbrzeźna w kościele p.w. Szymona i Judy Tadusza.

4.12.2012.

Otrzymaliśmy zaproszenie od Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na XII Wystawę Rękodzieła Artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. „My też potrafimy” która odbędzie się 4 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Wystawie towarzyszyć będzie konferencja pn. „ Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych – ich możliwości a potrzeby pracodawców.

6.12.2012.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta i powiatu w czwartek 6 grudnia 2012r. w godzinach 12:00 – 17:00 na Drzwi otwarte połączone z kiermaszem ozdób świątecznych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie przy ul. Matejki 18.„ Nasze Prace”

7.12.2012r

Z okazji 70-tej rocznicy śmierci Janusza Korczaka i Roku Korczakowskiego 7 Grudnia 2012r. wybieramy się do galerii Wąbrzeskiego Domu Kultury gdzie zostanie otwarta wystawa prac plastycznych i witrażu pn. „Korczak Król Dzieci”. Organizatorami zamierzenia są Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz osób Niepełnosprawnych Arkadia w Toruniu, Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej w Toruniu oraz Wąbrzeski Dom Kultury.