Rozwój każdego człowieka powinien być nadrzędnym celem wszelkiego rodzaju placówek. Szkół, uczelni czy zakładu pracy. Dopiero wtedy, gdy umożliwi się danej osobie pracować nad swoimi zdolnościami, będzie ona w stanie ukształtować siebie, co w efekcie przełoży się na późniejszą drogę zawodową i czysto życiową. Sposobów na osiągnięcie takiej sytuacji jest sporo.

lider

Jednym z nich jest mentoring, który polega na tym, iż ktoś doświadczony bierze pod swoją opiekę ucznia, czyli osobę, która chce się rozwijać. Rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się w szkole, gdzie talenty powinny być wyłapywane przez nauczycieli i pielęgnowane w taki sposób, aby mogły przekształcić się w coś większego. Jednak stymulująco może oddziaływać nie tylko nauczyciel w szkole, ale także swoisty lider w zespole, który zdradza cechy przywódcze.

Jest to jeden z rodzajów zarządzania zespołem pracowników. Taka dominująca jednostka potrafi swoją charyzmą i zdolnościami współpracy spowodować, iż skupieni wokół niego ludzie będą w stanie kształtować samych siebie i, przez wymianę doświadczeń, poszerzać zakres swoich umiejętności. Każdy zespół powinien wytypować takiego przywódcę, który będzie pracował na korzyść wszystkich.

Można go wyłonić za pomocą metody, która nazywa się ocena 360. Polega ona na zbadaniu wartości wybranego kandydata poprzez czerpanie informacji o nim więcej niż z jednego źródła. Głównie skupia się ona na przeprowadzeniu wywiadu wśród wszystkich osób znajdujących się wokół pracownika. Często analizuje się również jego samoocenę.